top of page
tmo web bg1.png

1st June

7:30pm

Grove Park Theatre

Mae The Mad Ones yn stori dod i oed sy'n archwilio pa mor gyflym y gall eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol newid oherwydd un digwyddiad sydyn. Ydych chi'n dilyn y llwybr sydd wedi'i gynllunio fwyaf, neu'n dilyn eich calon i lawr y ffordd lai teithiol. Mae edrychiad ôl-syllol o’r flwyddyn ddiwethaf yn arwain Sam i gwestiynu popeth mae hi wedi’i gynllunio hyd yn hyn a gofyn yn wirioneddol “Beth wyt ti eisiau Sam?”

Tocynnau ar werth nawr: groveparktheatre.co.uk/the-mad-ones

-----

The Mad Ones is a coming of age story that explores how quickly your plans for the future can change due to one sudden event. Do you take the path most planned, or follow your heart down the less travelled road. A retrospective look of the last year leads Sam to question everything she's planned so far and really ask “What do you want Sam?”

Tickets on sale now: groveparktheatre.co.uk/the-mad-ones

Retro-bg-vrt.jpg

12 Ebrill 2024

Roedd Retro yn chwyth llwyr.

Da iawn i Singing Social a phawb a gymerodd ran am roi sioe mor hwyliog at ei gilydd!

Diolch i'r Lager Club am ein cynnal a diolch enfawr i bawb a ddaeth yn hir i'n cefnogi.

12 April 2024

Retro was an absolute blast.

Huge well done to Singing Social and all involved for putting such a fun show together!

 

Thanks to the Lager Club for hosting us and a massive thanks to everyone that came long to support us. 

web-div-bg24_5.png

SINGING
SOCIAL

 

CANU
CYMDEITHASOL

16th & 30th April, 7th & 21st May

Wrexham Lager Club, LL13 7SR

Mae ein grŵp aelodau Singing Social bob yn ail wythnos yn parhau, bob yn ail ddydd Mawrth am 7pm

Os nad ydych yn aelod ond yr hoffech roi cynnig ar unrhyw un o'n gweithgareddau i aelodau, ymwelwch â'r dudalen Ymuno i gael gwybodaeth am sut i gofrestru.

Our bi-weekly Singing Social member's group continues, every other Tuesday at 7pm

If you're not a member but would love to try out any of our member activities, please visit the Join page for information on how to sign up.

Join the conversation

  • Facebook
  • Instagram

Perform
Perfformio

Acting. Singing. Dancing. 

We want to encourage anyone with an interest to get involved with our projects.

Produce
Cynhyrchu

As well as performing, we offer opportunities to anyone interested in any area within the arts, from lighting or set building through to directing.

inspire
Ysbrydol
i

We want to engage with communities within Wrexham to provide opportunities to learn more about Music & Theatre.

CONTACT US
Cysylltwch â Ni

We'd love to hear from anyone looking to get involved, so if  you'd like to get involved, please get in touch!

Contact Us | Cysylltwch â Ni

We'll be in touch!

bottom of page